skip to Main Content

Modexa - Vi renoverar hyresrätter

renovering medan livet pågår

Vi renoverar köket i din hyresrätt

På Modexa anser vi att köksrenoveringar i hyresrätter ska utföras varsamt och med kvarboende hyresgäster. Dessutom tycker vi att oavsett vem som betalar borde en köksförnyelse bara kosta hälften. Modexametoden har flera grundstenar som utgör vårt koncept; kvarboende hyresgäster, hälften av kostnaden och hållbarhet. Välkommen till Modexametoden – ett klokare sätt att renovera bostadsfastigheter på. 

 

Bo kvar under renovering

Genom vår långa erfarenhet vet vi att anledningen till att renoveringar i hyreslägenheter ofta medför höga kostnader och höjda hyror är till stor del för att hyresgästerna inte kan bo kvar under renoveringen. Därför är vi väldigt noga med att det ska vara en självklarhet att bo kvar i fastigheten både under och efter köksrenoveringen. Det är en process vi slipat på i flera decennier för att kunna renovera medan livet pågår hos hyresgästerna.

Bo kvar efter renovering

Modexametoden innefattar även att hyresgästerna ska ha möjlighet att bo kvar efter köksförnyelsen. Traditionella renoveringar i hyresrätter medför i vissa fall en hyreshöjning på 40 – 50 % ibland ända upp till 70 % än tidigare hyra. Det gör att många hyresgäster tvingas flytta på grund av att de inte längre har råd att bo kvar. På Modexa menar vi att det borde kosta hälften. För att göra verklighet av våra ord behöver renoveringsprocessen ske på ett mer effektivt tillvägagångssätt. När vi utför renoveringar i fastigheter måste det ske hållbart. 

Vägen till ett nytt och hållbart kök

För att genomföra hållbara renoveringar måste vi arbeta med att behålla det som är bra och fungerar så som stommar, då det inte är en hållbar renoveringsprocess att framför slänga allt. Det är framförallt genom vår arbetsprocess som vi undviker överrenovering och kan uppfylla vårt uttryck “renovera medan livet pågår”. 

 

Effektiva och planerade arbetsprocesser

När vi renoverar kök i hyresrätter är vi fullt medvetna om att vi utför arbeten i hyresgästernas hem. Därför strävar vi alltid efter att vara så effektiva som möjligt och förmedla en trygghet genom hela arbetsprocessen. Vi tillverkar därför allting på fabrik samtidigt som vi utför en noggrann planering och struktur inför monteringen. Detta för att effektivisera och underlätta arbetet för montörerna och hantverkarna som ska verka i bostadshusen.

 Modexa erbjuder köksrenoveringar med trygghet

Från början till slut är det viktigt att hyresgästerna upplever trygghet med oss på Modexa. Därför värdesätter vi den personliga kontakten, där vi involverar hyresgästerna redan i planeringsstadiet genom informationsmöten. Under projektet ser vi till att ha löpande boendedialoger för att se till att alla är tillfreds med processen. Efter slutfört arbete är vi noga med att genomföra löpande uppföljningar. 

 

“När alla parter känner sig trygga och delaktiga blir köksförnyelsen smidigare”

 

MODEXA – RENOVERING MEDAN LIVET PÅGÅR

Modexa

Dina hyresgäster kan bo kvar – både under och efter renoveringen

Kvarboende hyresgäster är nyckeln till framgång, men hur går det egentligen till?
Modexa

Använd Modexametoden redan på planeringsstadiet

Det är lätt att fastna i gamla hjulspår. Vi hjälper dig att tänka nytt i tid.
Modexa

Den enda metoden som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Tycker du hållbarhet är viktigt på riktigt? Modexametoden ger effekt i alla perspektiv.
Back To Top