skip to Main Content

Använd Modexametoden redan på planeringsstadiet

modexa

Att renovera bostadsfastigheter är lika mycket ett socialt som ett tekniskt projekt. Därför behövs det andra perspektiv än de rent tekniska när du målsätter och planerar ditt renoveringsprojekt. Modexa har utvecklat en analysmetod i form av en förstudie som är anpassad till just varsam renovering med kvarboende hyresgäster. Metoden är lika användbar oavsett om du ska renovera ett helt bostadsområde eller om du bara ska renovera exempelvis kök eller badrum i ett mindre bestånd.

Fyra perspektiv ger bättre beslutsunderlag

Förstudien bygger på fyra grundläggande aspekter – bostadsbolagets ägarintresse, hyresgästens bästa, bostadsfastighetens behov samt själva genomförandeprocessen.

Inom varje aspekt har vi flera olika verktyg att ta till; intervjuer, besiktningar, enkäter, befintlig statistik, work-shops, undersökning tidigare åtgärder etc. Varje bostadsbestånds egna unika utmaningar samt bostadsägarens ambition med renoveringen avgör valet av verktyg samt omfattning av förstudien.

Vi jobbar igenom dessa fyra aspekter i nämnd ordning. Genom att ta avstamp i hyresgästernas behov och betalningsförmåga samt i bostadsbolagets uppdrag och intressen får du ett mer balanserat projekt där målbilden inte i första hand styrs av tekniska frågor.

Förstudien avslutas med analys av läget och förslag på lämpliga vägar framåt. Du får ett stabilt beslutsunderlag som är lätt att presentera och motivera för såväl styrelse som hyresgästförening.

Rör muspekaren över modellen för att se exempel på vilken typ av frågor som vi behandlar i de olika perspektiven.

Bostadsbolaget

Här svarar vi på frågor som:

 • Vilka effekter bör eftersträvas i ett renoveringsprojekt?
 • Vilken ambition är lämplig med tanke på bolagets ekonomiska förutsättningar?
 • Hur hanteras eventuella nedskrivningsbehov?

Boende

Här svarar vi på frågor som:

 • Hur ser demografi & betalningsförmåga ut i området?
 • Hur påverkar det inriktningen på projektet?
 • Vilka av hyresgästernas ”svordomar” kan vi adressera?

Genomförandet

Här svarar vi på frågor som:

 • Vilka praktiska förutsättningar finns och vilken hänsyn behöver tas?
 • I vilken ordning bör genomförande ske för att minimera störningar?
 • Vilket förberedelsearbete behöver göras för att minska risken för ÄTA-arbete?

Bostadsobjekt

Här svarar vi på frågor som:

 • Vad är ”måsten” och vad är ”önskemål”?
 • Vad är riktigt bra och bör bevaras och förstärkas?
 • Vad innebär byggnadernas konstruktion för begränsningar och risker?

Alla vinner med Modexametoden

Modexametoden är inte bara vår filosofi och kvalitetsmodell för förstudie, vi vill påstå att den också är modell för ny renoveringsstrategi för de svenska bostadsbolagen – en princip med många vinnare:

 • Hyresgästerna vinner – de får fräscha lägenheter och möjlighet till personlig anpassning utan orimliga hyreshöjningar. Vi tar hand om hyresgästernas ”svordomar” och skapar betalningsvilja.
 • Bostadsbolagen vinner – de får en långsiktig renoveringsstrategi som inte urholkar ekonomin eller stöter bort kunderna. Varsamhet i renoveringarna med kvarboende hyresgäster stärker dessutom varumärket, hållbarhet – på riktigt!
 • Samhället vinner – vad händer när allmännyttans hyresgäster inte längre har råd att betala hyran? De måste antingen flytta eller få bostadsbidrag. Modexametoden hjälper istället till att skapa sans och balans.
Modexa

Dina hyresgäster kan bo kvar – både under och efter renoveringen

Kvarboende hyresgäster är nyckeln till framgång, men hur går det egentligen till?
Modexa

Använd Modexametoden redan på planeringsstadiet

Det är lätt att fastna i gamla hjulspår. Vi hjälper dig att tänka nytt i tid.
Modexa

Den enda metoden som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Tycker du hållbarhet är viktigt på riktigt? Modexametoden ger effekt i alla perspektiv.
Back To Top