skip to Main Content

Dina hyresgäster kan bo kvar – både under och efter renoveringen

modexa

Kvarboende hyresgäster är den stora hävstången med Modexametoden. När du slutar tänka ”evakuering” så öppnar sig helt nya möjligheter att renovera bostadshus långsiktigt och regelbundet. Vi har slipat på våra processer i decennier och vet precis hur man gör för att få jobbet gjort ”medan livet pågår”.

Varsamhet och hållbarhet är andra nyckelord i Modexametoden. Finns det t ex fullt fungerande stommar i kök eller garderober så är det ju inte särskilt hållbart att kasta ut dem. Det är bland annat genom att behålla det som fungerar och undvika att överrenovera som vi klarar konststycket att ”renovera medan livet pågår”.

Industriell effektivitet i arbetet är en förutsättning för framgång. För att minimera tiden i lägenheterna och därmed störningen för hyresgästen, måste vi arbeta effektivt. Vi prefabricerar lägenhetsanpassat på fabrik, levererar lägenhetspaketerat och planerar minutiöst för att ge montörer och andra hantverkare i bostadsområdet en flygande start.

Trygghet och förståelse är också ett sätt att skapa effektivitet. Modexa involverar såväl hyresgäster som Hyresgästförening tidigt. Vi håller informationsmöten inför, löpande boendedialog under processen samt uppföljning efter. När alla parter känner sig trygga och delaktiga blir processen smidigare.

Det borde kosta hälften!

Vi säger ju också att hyresgästerna ska kunna bo kvar efter att renoveringen är genomförd. Många traditionella renoveringsprojekt medför hyreshöjningar på 40, 50 ja ända upp till 70 procent av tidigare nivå! Modexa utmanar tanken om att ständigt ökade kostnader är en ”naturlag”, omöjlig att förändra.

Faktum är att vi menar att det borde kosta hälften.

Men för att det skall kosta hälften så måste hela processen gå till på ett annorlunda sätt. Vi måste sluta med att blåsa ut, evakuera och överrenovera. Dessutom behövs ett nytt sätt att initiera och planera renoveringsprojekt.

Använd modexametoden för att komma på rätt spår

Omfattningen och därmed kostnaden för ett renoveringsprojekt bestäms redan på planeringsstadiet. Vi på Modexa menar att renovering av bostadsfastigheter lika mycket är sociala som tekniska projekt, och att det därför behövs andra perspektiv än de rent tekniska när du målsätter och planerar ditt renoveringsprojekt.

Vi har i flera års tid arbetat med att utveckla en analysmetod i form av en förstudie som är anpassad till just varsam renovering med kvarboende hyresgäster.

Läs mer om hur modexametoden kan hjälpa dig att komma på rätt spår

Det finns utrymme för utveckling i byggbranschen!

Sedan 1969 och fram till nu har priserna per kvadratmeter nybyggd lägenhet ökat 2,5 gånger mer än vad konsumentprisindex gjort. I många andra branscher ser prisutvecklingen helt annorlunda ut. Frågan är varför bostads- och byggbranschen, som dessutom är subventionerad i flera led, inte lyckas effektivisera sig.

Kan vi på Modexa hjälpa till med att förbättra denna situation med mottot att branschen själv måste anpassa sig efter sin målgrupps betalningsförmåga, så långt det går, vore det en bra vision.

Modexa

Dina hyresgäster kan bo kvar – både under och efter renoveringen

Kvarboende hyresgäster är nyckeln till framgång, men hur går det egentligen till?
Modexa

Använd Modexametoden redan på planeringsstadiet

Det är lätt att fastna i gamla hjulspår. Vi hjälper dig att tänka nytt i tid.
Modexa

Den enda metoden som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Tycker du hållbarhet är viktigt på riktigt? Modexametoden ger effekt i alla perspektiv.
Back To Top