skip to Main Content

Kontaktpersoner

Modexa Kök & Förvaring

Mikael Larsson

Försäljningschef
033-23 22 15
mikael.larsson@modexa.se

Anna Nordin

Anna Nordin

Regionansvarig Försäljning Väst
033-23 22 24
anna.nordin@modexa.se

William Johansson

William Johansson

Regionansvarig Försäljning Sydöst
033-23 22 18
william.johansson@modexa.se

Filip Arnesson

Regionansvarig Försäljning
Mälardalen & Norr
0730-37 29 32
filip.arnesson@modexa.se

Suzanne Ericsson

Suzanne Ericsson

Kund- och logistikchef
Västerås
021-30 25 44
suzanne.ericsson@modexa.se

Ewa Lundqvist

Ewa Lundqvist

Säljkoordinator
033-23 22 11
ewa.lundqvist@modexa.se

Tobias Tillman

Tobias Tillman

Kvalitets & Utvecklingsansvarig – Entreprenad
018-50 70 94
tobias.tillman@modexa.se

Fredrika Sjövall

Entreprenadchef
0709-25 49 46
fredrika.sjovall@modexa.se

Johan Kristersson

Johan Kristersson

Entreprenadansvarig Sydöst
040–22 03 51
johan.kristersson@modexa.se

Rick Johansson

Rick Johansson

Entreprenadansvarig Väst
033-23 33 59
072-453 12 49
rick.johansson@modexa.se

Thomas Eklöf

Entreprenadansvarig Mälardalen & Norr
021-30 44 56
thomas.eklof@modexa.se

Modexa Bad

Stefan Hammarbäck

VD
0730-77 72 00
stefan.hammarback@modexa.se

Artur Kielbasinski

Utbildningsansvarig
0735-08 79 79
artur.kielbasinski@modexa.se

Andreas Viltfjäll

Entreprenadchef
0730-30 75 78
andreas.viltfjall@modexa.se

Modexa Bostadsförädling

Torgny Hellberg

Torgny Hellberg

VD
033-23 22 01
0709-61 00 90
torgny.hellberg@modexa.se

Modexagruppen

Torgny Hellberg

Torgny Hellberg

CEO
033-23 22 01
0709-61 00 90
torgny.hellberg@modexa.se

Ann-kathrin Espelin

Ann-Kathrin Espelin

Hållbarhetsstrateg
033-23 33 51
0736-63 84 02
ann-kathrin.espelin@modexa.se

Christoffer Atterfors

Affärsutvecklingschef
0733 – 65 65 24
christoffer.atterfors@modexa.se

Peter Freidlitz

Peter Freidlitz

Affärsrådgivare
0708 – 82 13 00
peter.freidlitz@modexa.se

Lars Ericsson

Lars Ericsson

Chef Ekonomi och Verksamhetsstyrning
021-30 25 42
lars.ericsson@modexa.se

Back To Top