skip to Main Content

Från Reaktivt till Proaktivt med Modexa

Vi vet att många Bostadsbolag har höga kostnader för vattenskador och att få utnyttjar försäkringen på grund av höga självrisker.
Många saknar tid och resurser för löpande proaktiv översyn av sitt lägenhetsbestånd och det är svårt att få ihop lönsamheten.
Genom att jobba med Modexas koncept förebyggande förvaltning kan vi sänka dessa kostnader.

Syfte

  • Minska kostnader kopplade till skador.
  • Minimera onödiga underhållsåtgärder.

Mål

  • ROI för ert bostadsbolag på 3 år.
Förebyggande förvaltning

Vi har nu tagit fram ett åtgärdspaket som hanterar förebyggande åtgärder i en större volym av lägenheter. Detta gör att ni kan minska kostnaderna kopplade till skador och minimera onödiga underhållsåtgärder. Alltså gå från reaktiv till proaktiv.

På ovanstående bild har vi markerat behovs-zonerna i vårt koncept förebyggande förvaltning. Basen är läckagesäkring av köket och/eller källsortering men beroende på hur era behov ser ut avgör vi tillsammans just ert åtgärdspaket.

Vår genomförandeprocess stödjer helheten vilket gör att vi kan hantera en stor volym av lägenheter utifrån era behov. Vi sköter all dialog med hyresgästen och alla åtgärder genomförs vid ett och samma besök i lägenheten.

Webinar Förebyggande förvaltning

Lyssna på Christoffer Atterfors när han berättar om Modexa åtgärdspaket kallat Förebyggande förvaltning. Detta minskar era kostnader kopplade till skador, onödiga underhållsåtgärder och hur vi kan erbjuda detta i delar eller hela ert fastighetsbestånd.

Kontakta oss

    Back To Top