skip to Main Content
/ 04

Har du koll på de nya
bestämmelserna för
källsortering?

De nya kraven på bostadsnära förpackningsinsamlingar träder i kraft 1 januari 2024

Separat insamling
av källsortering

Från och med den 1 januari 2024 införs ett krav på att det ska finnas bostadsnära förpackningsinsamlingar i hela Sverige. Det innebär bland annat att de vanligaste förpackningarna, det vill säga pappersförpackningar, plastförpackningar, glasförpackningar och metallförpackningar, ska samlas in bostadsnära.

För lägenheter betyder det ofta källsortering i soprum eller miljöhus. På sikt ska detta minska mängden avfall och öka återvinningen vilket kommer bidra till positiva fördelar för både klimatet och människors hälsa.

Hur kan vi hjälpa er att källsortera smart?

1 januari 2024 införs nya regler som ställer krav på kommunerna att tillhandahålla separat insamling av matavfall. Vilket innebär att matavfall ska kunna samlas in separat.

/ 04

Modexa hjälper dig
uppfylla kraven

Vi prioriterar hållbarhetsfrågor
och satsar på moderna lösningar.

Vilket avfallsabonnemang har ni?

Förutom nöjdare hyresgäster bidrar det även till ett bättre flöde på miljöstationerna, så att mindre produkter hamnar i ”Restavfall”. För dig och ditt fastighetsbolag kan det medföra mindre kostnader tack vare att det är dyrare taxa på exempelvis restavfall jämfört med matavfall.

Genom att sortera matavfall bidrar din verksamhet eller dina hyresgäster till en bättre miljö. Matavfallet som sorteras ut blir till biogasbränsle och biogödsel. För oss på Modexa har hållbarhetsfrågor alltid varit prioriterat. Förutom att renovera kök varsamt och förädla det som är bra satsar vi på klimatsmarta lösningar. Vi kan nu erbjuda en ny och modern källsortering som har flera fraktioner – detta ger hyresgästerna en fördel då de lättare kan sortera redan inne i lägenheten.

Vår vision är att skapa ett bättre boende för alla människor som har sitt hem i lägenhet.

Innehållet i en påse matavfall kan bli biogas som räcker för 2,5km bilkörning.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att boende och verksamheter i huset kan sortera ut matavfallet
  • Hyresgästen drar fördelar genom möjligheten att sortera rätt redan i bostaden
  • Oavsett kommun så innebär sämre sortering högre kostnader
/ 04

Vi gör det enkelt
för dig

Vi erbjuder måttanpassade källsorteringslådor för kök i hyresbostäder.

Våra källsorteringslådor är måttanpassade och har 3-4 fraktioner, varav ett ventilerat kärl för matavfall. På lådan monteras en stor front med handtag samt en liten, fast front ovanför som matchar höjden på de översta lådorna i köket.

Alla lådor levereras med mjukstängande skenor och ett hyllplan för förvaring av till exempel påsar. Båda varianterna uppfyller Boverkets rekommendationer om antalet fraktioner och volym för lägenheter.

Utdragbar
källsortering 600

En mindre variant anpassad för
60 cm diskbänkskåp
Specifikationer:
Djup: 400 / 450 mm
Höjd: 400 mm
Bredd: måttanpassad
Passar till invändig skåpsbredd: 530-729 mm
Vikttålighet: 25 kg (400 mm), 55 kg (450 mm)
  • Innehåller 3 st fraktioner med total volym på 33 liter
  • 1 st ventilerat kärl för matavfall på 13 liter och 2st 10-liters kärl för övrigt avfall
  • Levereras även med 1st avdelare för att dela ett av kärlen i två delar om man så vill

Utdragbar
källsortering 800

En större variant anpassad för större
diskbänkskåp, minst 80 cm
Specifikationer:
Djup: 400 / 450 mm
Höjd: 400 mm
Bredd: måtanpassad
Passar till invändig skåpsbredd: 730-1000 mm
Viktålighet: 25 kg (400 mm), 55 kg (450 mm)
  • Innehåller 4 fraktioner med total volym på 52 liter
  • 1 st ventilerat kärl för matavfall på 13 liter, 2 st 10-liters kärl och 1st 19-liters kärl för övrigt avfall
  • Levereras även med 1st avdelare för att dela ett av kärlen i två delar om man så vill
/ 04

Kontakta oss så
möter vi bestämmelserna tillsammans

Tack för att du tar ditt ansvar samt bidrar till förbättrad och ökad materialåtervinning

Back To Top