skip to Main Content

Låt oss börja med en analys som visar möjliga vägar framåt

Är du nyfiken på Modexametoden och hur du kan tänka renovering i termer av varsamhet, hållbarhet och kvarboende? Låt oss göra en inledande analys. Där andra främst tittar på fastighetens tillstånd och på projektets genomförande, väger vi även in fastighetsägarens och hyresgästernas långsiktiga ekonomi och välmåga i kalkylen.

Rör muspekaren över modellen för att se exempel på vilken typ av frågor som vi behandlar i de olika perspektiven.

Bostadsbolaget

Här svarar vi på frågor som:

 • Vilka effekter bör eftersträvas i ett renoveringsprojekt?
 • Vilken ambition är lämplig med tanke på bolagets ekonomiska förutsättningar?
 • Hur hanteras eventuella nedskrivningsbehov?

Boende

Här svarar vi på frågor som:

 • Hur ser demografi & betalningsförmåga ut i området?
 • Hur påverkar det inriktningen på projektet?
 • Vilka av hyresgästernas ”svordomar” kan vi adressera?

Genomförandet

Här svarar vi på frågor som:

 • Vilka praktiska förutsättningar finns och vilken hänsyn behöver tas?
 • I vilken ordning bör genomförande ske för att minimera störningar?
 • Vilket förberedelsearbete behöver göras för att minska risken för ÄTA-arbete?

Bostadsobjekt

Här svarar vi på frågor som:

 • Vad är ”måsten” och vad är ”önskemål”?
 • Vad är riktigt bra och bör bevaras och förstärkas?
 • Vad innebär byggnadernas konstruktion för begränsningar och risker?

Det unika med Modexametoden är att din renoveringsutmaning blir genomlyst från fler perspektiv. Vi djupintervjuar medarbetare och hyresgäster, besiktigar fastigheter och system och värderar möjligheter och risker i genomförandet. Rör muspekaren över modellen för att se exempel på vilken typ av frågor vi behandlar i de olika perspektiven.

Du får ett väl förankrat projekt

Med modexametoden undviker ni att hamna i en renoveringsprocess som är driven av teknik snarare än av strategiska behov, något som lätt gör att man missar målet men ändå slutar med en stor hyreshöjning. Istället får ni ett renoveringsprojekt som är välförankrat internt, som inte bjuder på några obehagliga överraskningar längs vägen och där hyresgästerna och deras representanter är med på noterna och delaktiga i processen.

Du får en konkret plan

När analysen är klar har ni ett riktigt bra beslutsunderlag. Här finns en tydlig bild av nuläge och önskvärt läge, resurser och utmaningar. Dessutom får du en konkret plan som sorterar upp och prissätter de olika stegen fram till målet. (En av orsakerna till att renoveringsprojekt ofta blir orimligt dyra, är för övrigt just att det saknas en uttalad vilja för vad man vill åstadkomma).

Du får en långsiktig partner

Det är ju inte raketforskning, men det kräver en partner som både vet hur man besiktigar en källargång, hur man kartlägger hyresgästernas behov och betalningsförmåga och hur man simulerar processen ekonomiskt. Dessutom behöver båda parter ha ambitionen att jobba långsiktigt.

Analysen är bra men bara en början. Självklart vill vi ta hand om själva entreprenaden också. Det är ju här vi båda kommer att tjäna pengar på riktigt. Utmana oss gärna. Presentera ditt renoveringsprojekt så ska vi berätta hur vi kan lösa uppgiften Modexamässigt.

Modexa

En underhållsstrategi som håller i längden!

Tänk varsamt, hållbart och med kvarboende hyresgäster så är du en bra bit på väg.

Låt oss börja med en analys som visar möjliga vägar framåt

Vi hjälper dig att se hela bilden, sätta upp mål och skapa konkreta projekt för att nå dem.
Modexa

Nu kan du äntligen komma i gång med ditt renoveringsarbete

Är du nyfiken på ett nytt och bättre sätt att lyfta ditt bostadsbestånd? Tveka inte. Ring.
Back To Top