skip to Main Content

Modexa Bostadsförädling

– renovera hela områden med Modexametoden

Även stora renoveringsskulder kan betalas av. Börja med orden varsamt, hållbart och kvarboende hyresgäster så är du en bit på väg. Den gamla principen att ”passa på att göra allt medan hyresgästerna ändå är evakuerade” kan lätt skena iväg och bli ett ekonomiskt bakslag. Modexas metod att renovera medan livet pågår öppnar istället för att tänka i etapper. Ta det i en takt som du och dina hyresgäster har råd med. Vi hjälper dig hela vägen.

Modexa

En underhållsstrategi som håller i längden!

Tänk varsamt, hållbart och med kvarboende hyresgäster så är du en bra bit på väg.

Låt oss börja med en analys som visar möjliga vägar framåt

Vi hjälper dig att se hela bilden, sätta upp mål och skapa konkreta projekt för att nå dem.
Modexa

Nu kan du äntligen komma i gång med ditt renoveringsarbete

Är du nyfiken på ett nytt och bättre sätt att lyfta ditt bostadsbestånd? Tveka inte. Ring.
Back To Top